Tietosuojalauseke

Rekisterinpitäjä
Suomen Liidimarkkinointi Oy
Y-tunnus: 2850351-5

Selostus henkilötietojen käsittelystä

Suomen Liidimarkkinointi Oy:n ylläpitämä boreaslife.fi on maksuton palvelu, joka
auttaa käyttäjiään lainan ja rahoituksen haussa. Palvelun avulla käyttäjät voivat kilpailuttaa
lainahakemuksensa useilla eri pankeilla ja rahoitusyhtiöillä. Avullamme käyttäjän ei tarvitse itse
etsiä kaikkia vaihtoehtoja jokaiselta pankilta ja rahoitusyhtiöltä erikseen, vaan palvelumme kautta
käyttäjän jättämä lainahakemus toimitetaan yhteistyökumppaneillemme toimeksiannon
mukaisesti.

Suomen Liidimarkkinointi Oy toimii rekisterinpitäjänä niille henkilötiedoille, joita palvelun käyttäjät
syöttävät boreaslife.fi:lle palvelua käyttääksesi tai joita muuten keräämme
automaattisesti käyttäjästä palveluamme käyttäessään. Rekisterinpitäjänä olemme vastuussa
kaikista näistä meille antamistasi henkilötiedoista ja niiden käsittelystä. Tietosuojassa on kyse
luottamuksesta, ja käyttäjän yksityisyys sekä henkilötietojen suojaaminen on meille ensiarvoisen
tärkeää. Sen vuoksi keräämme käyttäjien henkilötietoja vain niissä määrin, kuin tarvitsemme niitä
tuottaaksemme käyttäjälle hänen tilaamansa palvelun sekä ensiluokkaisen asiakaskokemuksen.
Henkilötietojen käsittelyn tavat ja tarkoitukset on selostettu tarkemmin tässä
tietosuojakäytännössä.

Miksi käsittelemme käyttäjien henkilötietoja?

Käsittelemme keräämiämme henkilötietoja ensisijaisesti voidaksemme tarjota käyttäjille
boreaslife.fi:n palvelua. Voidaksemme tarjota käyttäjille palvelua, tulee meidän kysyä
käyttäjiltä sellaisia tietoja, joiden avulla luottolaitokset voivat arvioida käyttäjän
luottokelpoisuuden ja päättää lainan myöntämisestä. Esikäsittelemme lainahakemukset
(luottotietojesi tarkastus) ja luovutamme käyttäjien hakemukset sekä muut käyttäjiltä saadut,
lainatarjouksen antamisen vuoksi tarvittavat tiedot rahoitusta tai lainaa tarjoaville yrityksille.
Tämän lisäksi käsittelemme käyttäjien henkilötietoja välillämme solmitun sopimussuhteen
hallinnointiin, hoitamiseen, analysointiin ja kehittämiseen, kuten asiakassuhdeviestintään sekä
henkilötietojen päivittämiseen ja ylläpitämiseen. Voimme myös käsitellä käyttäjien tietoja
asiakaskyselyjen, esimerkiksi asiakastyytyväisyyskyselyjen toteuttamiseen.

Asiakassuhdeviestinnän lisäksi käyttäjien henkilötietoja voidaan käyttää markkinointitarkoituksiin,
mukaan lukien suoramarkkinointi, etämyynti ja markkinoinnin kohdentamiseen käyttäjää
kiinnostavaksi analysoimalla käyttäjältä kerättyjä tietoja. Henkilötietoja voidaan käyttää myös
liiketoimintamme ja palveluidemme suunnitteluun ja kehittämiseen.

Henkilötietojen lainmukainen käsittelyperuste on joko sopimuksen noudattaminen, oikeutettu etu
taikka meille käyttäjän antama suostumus jäljempänä kuvatulla tavalla.

Tietojen käsitteleminen on tarpeen, jotta voimme panna täytäntöön sopimuksen, jonka olemme
käyttäjän kanssa solmineet. Kun esimerkiksi käyttää boreaslife.fi:n kautta
lainanvälityspalvelua, käsittelemme käyttäjän tietoja, jotta voimme hoitaa velvollisuutemme ja
välittää lainahakemukset yhteistyökumppaneillemme. Oikeutettuun etuun perustuvasta
käsittelystä on kyse esimerkiksi silloin, kun tarjoamme käyttäjälle ensiluokkaista asiakaskokemusta
sekä parasta mahdollista sisältöä verkossa sekä uutiskirjeissä. Oikeutetusta edusta on kyse myös
silloin, kun käsittelemme käyttäjän tietoja esimerkiksi hallinnollisten syiden vuoksi sekä
torjuaksemme petoksia. Käyttäjän suostumukseen perustuen voimme käsitellä henkilötietoja
sähköisen suoramarkkinoinnin lähettämiseen.

Mitä tietoja käsittelemme?

Boreaslife.fi:n kautta lainaa hakeneista henkilöistä voimme käsitellä seuraavia tietoja
sekä näiden tietojen muutostietoja:
Perustiedot, kuten etu- ja sukunimet, henkilötunnus, yhteystiedot (sähköpostiosoite, postiosoite,
puhelinnumero), syntymäaika ja ikä, sukupuoli, kieli sekä boreaslife.fi:n
käyttäjätunnukset ja salasanat.

Voidaksemme tarjota käyttäjälle palvelua, voimme kerätä käyttäjän tietoja koskien lainan
myöntämisen edellytyksiä, kuten lainahakemukset ja tiedot muista lainoista, tiedot aiemmin
palvelumme kautta haettujen lainojen myöntämisestä, tulo-, varallisuus- ja luottotiedot, tiedot
työssäkäynnistä sekä työsuhteen kestosta ja laadusta, tiedot koulutuksesta, asumismuoto,
samassa taloudessa asuvien henkilöiden lukumäärä, alle 18-vuotiaiden lasten lukumäärä, samassa
taloudessa asuvan avio- tai avopuolison etu- ja sukunimi sekä näiden tietojen muutostiedot.
Lisäksi yhteistyökumppaneiltamme vastaanotetaan käyttäjän suostumuksella tieto siitä, onko
lainahakemuksesi hyväksytty, sekä tieto hakemuksesi laadusta.

Tämän lisäksi käsittelemme väliseemme sopimussuhteeseen liittyviä tietoja, joita tarvitsemme
asiakassuhteen hoitamiseen, kuten rekisteriin liittymisen ajankohta, sijainti (IP-osoitteen
perusteella), aikavyöhyke, liittymistapa, tieto sähköpostin avaamisesta ja tieto sähköpostin
linkkien klikkaamisesta, reklamaatiot, palautteet sekä muu asiakkuuteen liittyvä yhteydenpito,
viestintä ja toimenpiteet, mukaan lukien puheluiden taltiot, rekisteröityyn kohdistetut
markkinointitoimenpiteet, niiden käyttö ja niiden yhteydessä annetut tiedot, pankkitilitiedot
lainan myöntämistä varten, suoramarkkinointiluvat ja kiellot sekä sähköisten palveluiden ja
sisältöjen hyödyntämistä koskevat tiedot, rekisteröidyn selaimen rekisterinpitäjän palvelimelle
lähettämät tekniset tiedot (IP-osoite, selain, selainversio) sekä rekisteröidyn selaimelle
lähetettyihin evästeisiin liittyvät tiedot sekä näiden tietojen muutostiedot.

Mistä käsittelemämme tiedot ovat peräisin?

Keräämme tietoja rekisteröidyltä itseltään sopimussuhteen alkaessa ja kestäessä, muun muassa
lainahakemuslomakkeesta ja asiakaspalvelupuheluista. Voimme kerätä tietoja käyttäjältä myös
käyttäjän osallistuessa järjestämiimme markkinointikampanjoihin ja -tapahtumiin. Vaikka käyttäjä
ei jättäisi palvelumme kautta lainahakemusta, tiettyjä tietoja keräämme sinusta automaattisesti,
kun käyt verkkosivustollamme.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja kerättyjä henkilötietoja päivittää myös
yhteistyökumppaneiltamme sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja
yrityksiltä, kuten yhteystietojen päivityspalveluja tarjoavilta yrityksiltä. Luottotiedot voimme
tarkastaa Bisnode D&B Finland Oy:n tai Suomen Asiakastieto Oy:n luottotietorekisteristä.
Kävijäseuranta ja evästeet

Käytämme sivustollamme sellaisten yhteistyökumppaneidemme ohjelmistoja, joiden kautta
tarjoamme tai jotka tarjoavat palveluita tai toimintojamme puolestamme. Kumppanimme saavat
käsitellä tietoja vain siinä laajuudessa kuin heidän tehtäviensä toteutus sitä edellyttää, eivätkä he
saa jakaa tai käyttää tietoja muuhun tarkoitukseen. Näiden kumppaniemme avulla keräämme
tietoja, joita käytetään kävijäseurantaa, mainonnan seurantaa, mainonnan
uudelleenkohdistamista ja sivuston käytettävyyden parantamista varten.
Kumppanimme voivat tallentaa käyttäjän tietokoneen kovalevylle olevia väliaikaisia ja pysyviä
evästeitä. Evästeet eivät ole välttämättömiä sivuston käytön kannalta. Käyttäjä voi estää
evästeiden käytön selaimen asetusten avulla. Tämä tapahtuu tavallisesti Ohje-, Työkalut- tai
Muokkaa-valikossa. Verkkoselaimen asetuksista voit myös tyhjentää selaimen tallentamat
evästeet.

Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Luovutamme käyttäjän henkilötietoja säännönmukaisesti yhteistyökumppanillemme.
Noudatamme tietojen luovuttamisessa kulloinkin voimassaolevaa lainsäädäntöä ja luovutamme
tietoja vain lainsäädännön sallimissa tai velvoittamissa rajoissa.
Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan
talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole henkilötietojen käsittelyn tässä tietosuojakäytännössä
mainittujen tarkoituksien tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista,
jolloin tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.
Välisemme asiakkuuteen perustuvan yhteyden päättymisen jälkeen käyttäjän henkilötietoja
voidaan siirtää lainsäädännön sallimalla tavalla suoramarkkinointirekisteriimme, ellei käyttäjä ole
kieltänyt tietojensa käyttöä suoramarkkinointitarkoituksiin.
Rekisterin suojaus ja tietojesi säilyttäminen
Käytämme tarvittavia teknisiä ja organisatorisia keinoja käyttäjän henkilötietojen tietoturvallisen
käsittelyn takaamiseksi.

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja tarvittavin
muin toimialalla kulloinkin yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja.
Sekä manuaalisesti että sähköisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on
asiattomilta pääsy estetty. Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja
lukuun toimivien yritysten työntekijöillä, on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän
myöntämällä yksilöllisellä käyttöoikeudella.

Säilytämme käyttäjän tietoja vain niin pitkään, kuin välillämme vallitsee asiakkuuteen perustuva
yhteys. Tämän jälkeen poistamme tai anonymisoimme käyttäjän henkilötiedot, ellei laki oikeuta tai
velvoita meitä säilyttämään tietoja pidempään. Voimme myös siirtää tiedot
suoramarkkinointirekisteriimme, ellei käyttäjä ole kieltänyt henkilötietojen käsittelyä
suoramarkkinointitarkoituksiin.

Käyttäjän oikeudet kontrolloida henkilötietojen käsittelyä

Käyttäjällä on tietosuojalainsäädännön mukainen oikeus tarkastaa, mitä hänestä koskevia tietoja
rekisteriimme on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioita hoitavalle henkilölle
tässä tietosuojaselosteessa esitettyyn osoitteeseen ja sen on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu.
Tarkastuspyyntö voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Voimme periä
tietojen antamisesta aiheutuvan kohtuullisen korvauksen, mikäli käyttäjä käyttää
tarkastusoikeuttaan useammin kuin kerran vuodessa tai pyytää tiedoistaan useampia kuin yhden
kopion.

Käyttäjällä on oikeus koska tahansa kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen
suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia
varten ottamalla yhteyttä rekisteriasioita hoitavaan henkilöön.
Käyttäjä voi lisäksi ottaa rekisteriasioita hoitavaan henkilöön yhteyttä silloin, jos uskoo, että
käsittelemämme henkilötiedot ovat virheellisiä ja hän haluaa käyttää oikeuttaan oikaista tiedot, tai
jos uskoo, että oikeutemme käsitellä tietoja on päättynyt.
Käyttäjä voi myös aina olla yhteydessä valvontaviranomaiseen.
Lopuksi

Edellä yksilöidyt yhteistyökumppanimme voivat ajoittain muuttua. Suomen Liidimarkkinointi Oy
pidättää oikeuden tehdä tästä tai muista syistä johtuvia muutoksia ja päivityksiä tähän
tietosuojaselosteeseensa. Jotta käyttäjä tietää, miten kulloinkin käsittelemme hänen
henkilötietojaan, kehotamme häntä tarkastamaan tämän tietosuojaselosteen sisällön ajoittain.

Rekisterinpitäjän rekisteriasioita hoitavan henkilön yhteystiedot:

Petteri Tulikoura
asiakaspalvelu@boreaslife.fi